Danitalia lejebetingelser


1. Lejemål og brug af selvsamme – Danitalia ApS med adresse i Højbjerg (Danmark), CVR 33248873, fungerer som mellemmand mellem boligejer eller dennes repræsentant/agent og lejer, således at ferieboligen udlejes igennem Danitalia ApS  under de betingelser,  Danitalia ApS har aftalt med selvsamme.  Lejer vil udelukkende benytte boligen til ferieophold og udelukkende i turist øjemed. Det er ikke tilladt at omdanne disse boliger til kontor, produktions virksomheder eller andet.  
Skulle lejer være interesseret i at benytte en bolig til kommerciel fotografering, filmoptagelser, kurser af en art, skal dette kommunikeres og aftales skriftligt med Danitalia Aps inden bookingen. En sådan brug af ferieboligen er kun tilladt efter skriftlig bekræftelse fra Danitalia ApS og kan indebære ekstra omkostninger for lejer.
Det er ikke tilladt at afholde fester, bryllupper, receptioner eller anden samling af personer, som ikke står på lejekontrakten, uden skriftligt samtykke med Danitalia ApS. 
Den ansvarlige for lejekontrakten skal være fyldt 18 år på booking tidspunktet. Er der tale om en gruppeferie, skal alle gæster være fyldt 21 år.

2. Lejeperiode – Danitalia udlejer boliger til feriebrug. Derfor kan man max booke 28 dage i samme bolig.

3. Betaling – Ved booking skal der indbetales et forskudsbeløb, som er nærmere specificeret på bekræftelsen.
Med mindre andet er aftalt skriftligt, skal restbeløbet indbetales senest 40 dage inden opholdets start, som beskrevet i bekræftelsen. Ved betaling af sidste rate vil I få tilsendt  voucher med ankomstvejledning og generelle informationer om andre forhold. Bestilles huset mindre end 40 dage før ankomstdato, bedes hele beløbet betalt straks, med mindre andet er aftalt.
Eventuel forespørgsel om regning udskrevet til andre end den person der står som ansvarlig for bookingen, skal forekomme ved bestillingen. 
Det er lejers ansvar at holde Danitalia Aps orienteret  vedr. evt.  ændring i kontakt data som mail, telefon numre mm.

4. Ankomsttidspunkt – Ankomst inden for de tidspunkter, der angives på ankomstvejledningen (oftes mellem 15.00 og 17.00). Enkelte boliger benytter “self-check in”, hvor I selv henter nøglen som indikeret i ankomstvejledningen. I disse tilfælde skal forsinkelser ikke meddeles og sen ankomst er muligt. 
Ved de boliger, hvor en person venter på jer for at lave personlig check-in, skal enhver afvigelse fra ankomst tidspunkterne kommunikeret på forhånd pr. mail. Evt. forsinkelser under rejsen skal kommunikeres til det telefon nummer, der står opgivet sammen med ankomstvejledningen. Kommunikerer I ikke en forsinkelse, kan I risikere, at boligen ikke åbnes før dagen efter. Ved senere ankomst kan pristillæg forekomme.
Vi gør opmærksom på, at det seneste ankomsttidspunkt til boligerne er fastsat til kl. 23.00 og det er kun muligt hvis bolig ejeren accepterer.  Efter dette klokke slet vil boligen først blive åbnet dagen efter.
Skulle en lejer pga uforudsete problemer måtte udskyde ankomsttidspunktet og bolig ejeren enten ikke er tilgængelig for meddelelse eller ikke accepterer det nye tidspunkt, dækkes et eventuelt hotel ophold ikke af Danitalia Aps.
Ved ankomsten skal lejer vise ejer eller dennes repræsentant et personligt dokument og den fremsendte voucher. Ved ankomsten bedes I aftale nærmere vedr. check out direkte med ejeren.

5. Afrejse tidspunkt – Afrejsen bedes ske senest kl. 10.00. Vi anbefaler jer at aftale afrejsetidspunkt allerede ved check in. En eventuel ændring i afrejsetidspunkt skal aftales direkte med ejeren senest 48 timer inden afrejse.

6. Depositum – Med mindre andet er indikeret, betales et depositum direkte til ejer ved ankomsten. Depositum beløbet varierer (størrelsen er specificeret i bolig beskrivelsen og siden i voucheren), men tilbagebetales ved afrejse, når ejer eller dennes repræsentant har fundet huset i god stand. Depositummet kan inddrages, hvis der forefindes mangler/skader på boligen, eller til dækning af udgifter, der ikke er inkluderet i prisen (angivet i tilbud). Depositum bedes afleveret i kontant i EURO. Ejer kan nægte lejer adgang til boligen, hvis beløbet ikke betales. Danitalia ApS er ikke ansvarlig for denne depositum.
Det er lejers ansvar at aftale tilbagebetaling af depositum. Hvis Danitalia ApS skal overføre beløbet efter gæstens afrejse, vil der blive trukket et administrationsgebyr på EU 25.

7. Antal personer/overgivelse – Der må under ingen omstændigheder bo flere eller andre personer i boligen end de registrerede, og ingen andre må benytte boligens faciliteter så som tennisbaner,  swimmingpool mm. Enhver ændring af person antal i forhold til, hvad I selv angiver på denne kontrakt, skal kommunikeres skriftligt til Danitalia ApS inden opholdets begyndelse. Personnavne og antallet skal ifølge loven (kontrol af kriminalitet) opgives til politiet. Ved en kontrol kommer både udlejer og gæst i klemme, hvis der er uoverensstemmelser. Børn under 2 år tæller ikke med i total antal tilladte personer i en bolig, men de skal under alle omstændigheder registreres ved booking.
Hvis forholdene i denne paragraf ikke overholdes har ejer ret til at ophæve aftalen og lejer skal forlade ejendommen indenfor 24 timer. Lejer har ingen ret til godtgørelse i dette tilfælde.  

8. Orden, rengøring og vedligeholdelse – Boligerne overgives vedligeholdte og rengjorte. Eventuelle klager over boligernes stand kan kun tages i betragtning, hvis disse kommunikeres skriftligt til Danitalia ApS indenfor 24 timer efter ankomst. Vis venligst respekt for tingene under opholdet. 
Bemærk at der i de fleste områder i Italien er et lovkrav om affaldssortering og det er påbudt at følge den pågældende kommunes regler. Ejeren af jeres bolig risikerer en bøde for forkert sorteret affald og at affaldet ikke afhentes. I bedes derfor overholde delingen af affaldet ifg. instruktionerne i boligen. I modsatfald kan EU 100 blive fratrukket jeres depositum.
Lejer forpligtes til at efterlade boligerne i god stand. Affald skal bæres bort og køkkenredskaber/tallerkener etc bedes efterladt rene. Ejer eller dennes repræsentant har ret til at fratrække et beløb på EU 100 af depositum (eller kræve betaling hvis depositum ikke er efterladt) til dækning af ekstraordinær rengøring, hvis ovenfornævnte faktorer ikke er opfyldte.

9. Vedligeholdelse af det ydre – Ejer eller dennes repræsentant forbeholder sig ret til adgang til boligen for vedligeholdelse af hus, have og swimmingpool.

10. Lejer forpligter sig til at overholde en normal anerkendt opførelse, der ikke er til gene for sine omgivelser, specielt i timerne midt på dagen, som nogle steder anses for hviletimer og støj, højlydt leg, musik mm bedes undgået. Voksne er ansvarlige for medrejsende børn.
Det er ikke tilladt at campere hverken med telt eller campingvogn på ejendommen.

11. En bestilling af en feriebolig er bindende og kan ikke afbestilles. Såfremt særlige forhold alligevel gør det nødvendigt fra lejers side af ophæve lejemålet/ændre kontrakten, gælder følgende regler:
Standart afbestillingsregler – Ved afbestilling af lejemålet også selvom denne erstattes af et andet, skal følgende afbestillingsgebyr betales til Danitalia:

indtil 57 dage før ankomstdato skal lejer betale 30 % af det totale beløb,

fra 56-43 dage før skal 50 % af det totale beløb betales,

fra 42-0 dage før skal 100% af det totale beløb betales.

Enkelte lejemål kan have andre afbestillingsregler.

Vi anbefaler på det kraftigste, at lejer tegner en afbestillingsforsikring.
Hvis lejer af hvilken som helst årsag, ikke overtager den lejede bolig som indikeret i kontrakten eller hvis lejer vælger at forlade den lejede bolig inden den fastsatte dato, har lejer ingen ret til godtgørelse.

12. Ændring af booking  – Hvis periode og/ eller bolig ændres, betragtes situationen som en annullering og behandles som beskrevet foroven. En ny booking vil følge.
Vi anbefaler lejer at tegne en afbestillingsforsikring, hvis I mener en ændring kan blive nødvendig. 

13. Ansvar/klager – Alle boliger er personligt kontrolleret af Danitalias medarbejdere. De fremsendte oplysninger/ beskrivelser er givet i god tro. Danitalia ApS kan ikke drages til ansvar for eventuelle ændringer foretaget af ejer og ikke meddelt.
Det er lejeres eget ansvar at informere Danitalia ApS og opsøge rådgivning vedr. eventuelle aspekter som gangbesvær, alvorlig allergi, handicaps der kan være vigtige for valg af boligen.
Skulle der opstå alvorlige problemer, bedes lejer straks tage kontakt til Danitalia. Lejer skal give Danitalia ApS den fornødne tid til at forsøge at løse problemet. Eventuelle klager accepteres kun skriftligt strakt efter problemets opstående.  Lejere, der efter egen beslutning og uden opfordring fra Danitalia, forlader boligen, har ingen ret til rabat eller tilbagebetaling.
Hverken ejer eller Danitalia ApS accepterer klager, der fremsættes efter opholdets afslutning, og lejer har ikke ret til godtgørelse.
Skulle den bookede og bekræftede bolig pga. force majeure ikke være tilgængelig, vil Danitalia ApS gøre sit bedste for at omplacere lejer i en anden, lignende bolig. Er dette ikke muligt, tilbagebetales det fulde beløb uden yderlige erstatning. Accepterer lejer Danitalias tilbud om en erstatningsbolig bortfalder retten til tilbagebetaling. Enhver tilbagebetaling vil ske til selvsamme betalingsform/ konto hvorfra bookingen er betalt fra.
Hvis lejer af hvilken som helst årsag, ikke overtager den lejede bolig som indikeret i kontrakten eller hvis lejer vælger at forlade den lejede bolig inden den fastsatte dato, har lejer ingen ret til godtgørelse. Vi anbefaler på det kraftigste, at lejer tegner en afbestillingsforsikring.
Danitalia ApS kan ikke stilles til ansvar for eventuelle strejker, oversvømmelser, brande, epidemier, terroristangreb, naturkatastrofer, uventede tiltag fra lokale myndigheder, manglende service fra kommunen (afskæring af vand, el, gas).
Ved eventuel manglende funktion af pumper eller filtre på swimmingpools eller aircondition og internet i boligerne, vil Danitalia ApS gøre sit bedste i samarbejde med ejeren,  for at løse problemet men kan ikke drages til ansvar.

Internet.
Vi gør opmærksomme på at ikke alle boligerne har internet adgang. Danitalia ApS skriver i beskrivelserne af boligerne om der er internet adgang uden dog at specificerer hvilken form og uden at have kontrolleret hastigheden. I nogle områder vil internetforbindelsen (ligegyldigt om via radio, kabel, mobil telefon) være af dårlig kvalitet.
Vi gør opmærksom på at internet generelt fungerer langsommere end i Skandinavien.
Hvis en lejer har specielle behov for net forbindelse (store filer, flere enheder skal kobles op ecc.) bedes denne informerer Danitalia Aps inden valg af bolig for bekræftelse af at den valgte boligs internet type.
Danitalia ApS kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for dårlig funktion af internet forbindelser i boligerne.

14. Forsikring – I Danitalias kontrakt med boligejerne kræves det, at disse tegner en forsikring. Danitalia ApS påtager sig intet ansvar overfor personer, der pådrager sig skade (ulykke, sygdom, død mm) under opholdet.  Den offentlige Rejsesygeforsikring yder en udmærket beskyttelse af rejsende i udlandet, men vi anbefaler jer at undersøge dækningen i jeres tilfælde, for at vurdere nødvendigheden af en ekstra forsikring.

15. Elektricitet/Varme – Vi gør opmærksom på, at Italien er et af de få lande i verden, hvor regeringen har introduceret et system, der skal holde elektricitetsforbruget nede. Dette betyder, at I skal passe på ikke at tænde flere el-forbrugende elementer samtidig, for ellers slår strømmen fra.
Vi beder jer hjælpe med at holde el forbruget nede ved at slukke unødvendigt lys både udenfor og indedøre samt udvise klimavenlig brug af evt, aircondition.
På grund af en særlig lovgivning i Italien vedr. opvarmning, varierer det fra kommune til kommune, fra hvilken dato radiator i husene kan tændes.
Ingen af de i denne paragraf omtalte forhold kan accepteres som årsag til klager.

16. Opladning af el biler – Det er kun tilladt at oplade evt. elbiler ved boligen, hvis der forefindes en ladestander beregnet til formålet. I dette tilfælde betales elforbruget direkte på stedet efter gældende priser. Det er strengt forbudt, at oplade elbiler i andre stik på ejendommen. Dette kan skade elinstallationen og fremprovokere brand. Hvis lejer ikke overholder denne paragraf, kan en ekstra betaling forekomme og skulle der ske skade på elinstallation under en lejers ophold, vil lejer blive holdt ansvarlig.

17. Andet – Eftersom en stor del af vores boliger ligger på landet, gør vi opmærksom på, at en vis tilstedeværelse af insekter og lign. er almindeligt og ikke et udtryk for manglende rengøring/ hygiejne. Skulle ejeren have dyr, gør vi opmærksom herpå, mens Danitalia ApS ikke kan drages til ansvar for frit  løbende dyr.
Almindeligvis er det ikke tilladt at medbringe dyr til boligerne – kontakt eventuelt Danitalia ApS for skriftlig tilladelse. Ingen af de i denne paragraf omtalte forhold kan accepteres som årsag til klager.

18. Mange af de ferieboliger Danitalia formidler ligger på landet og tilkørselsvejen kan være i grus, smal og/ eller stejl. En evt. grusvej vil blive holdt i stand af ejerne, men vejrforhold kan gøre dem ujævne. Ingen af de i denne paragraf omtalte forhold kan accepteres som årsag til klager. Lejer bedes kontakte Danitalia inden booking, hvis det planlægges at ankomme i minibus/ van eller meget lave biler, for at vurdere tilkørselsforholdene.

19. Det udstyr I finder ved boligerne (liggestole, parasoller, stole, borde, bestik mm) bedes sat tilbage til deres oprindelige position ved dagens afslutning. Husk venligst at lukke parasoller og husenes udvendige skodder til, når I forlader boligen, da pludselige vindstød kan ødelægge disse. Det er ikke tilladt at benytte sengetøjet/tæpper uden døres.
Vær venligst meget påpasselige, hvis I benytter grill/barbeque og sæt den ikke på underlag, som let bliver plettet af f.eks olie/fedt (terracotta sten plettes let). Plettes fliserne, har ejeren ret  til at kræve betaling for rensning af samme. Det bliver ofte meget tørt i sommerperioderne og gnister kan antænde brande. Derfor forbyder kommunerne periodevis brug af grill på grund af brandfare – dette kan ikke tages som grund til klage.
Vær venligst opmærksomme på, at mange boliger i Italien ikke er tilsluttede et kloak system men et biologisk nedbrydende tank system. I bedes derfor venligst udelukkende skylle toiletpapir ud. Undgå hår, vat mm i afløbene, der ellers let stoppes.

Lejer er ansvarlig for de udleverede nøgler og eventuel alarm og port åbner. Ved tab af disse kan ejer eller dennes repræsentant bede om erstatning til evt. ny lås eller fremskaffelse af nyt nøgle sæt.

20. Værdigenstande – Vi anbefaler jer ikke at efterlade værdigenstande i boligerne, ligesom vi anbefaler at lukke skodder og låse dørene. Mikro kriminalitet forekomme. Danitalia ApS eller ejeren kan ikke på nogen måde drages til ansvar for tyveri eller tab af genstande, ladt uden opsyn i boligen eller på dennes arealer.

21. Swimmingpools – swimmingpools er ikke åbne hele året. Kontroller venligst datoerne i boligbeskrivelsen. Under alle omstændigheder har ejeren ret til at bestemme en daglig åbningstid for swimmingpoolen, for dermed at have tid til rengøring af denne og for en korrekt funktion af pumperne. Swimmingpools er ikke opvarmede med mindre det fremgår af beskrivelsen.
Det er ikke tilladt at spise omkring swimmingpoolen og glas må ikke benyttes ved poolen. Eventuelle legeredskaber i poolen bedes lagt på plads efter brug; ellers fungerer pool filterne ikke optimalt.
Swimmingpools er ikke overvågede og almindeligvis ikke indhegnede, så børn skal holdes under konstant opsyn. Brug af swimmingpools er udelukkende for lejers egen risiko.
Ved accept af booking betingelserne, fratager I Danitalia Aps, dennes agenter, boligens ejere for et hvilket som helst ansvar, i forbindelse med ulykker ved brug af swimmingpoolen.

22. Turist skat – nogle kommuner i Italien har besluttet at indføre en turistskat, som besøgende skal betale hvis de overnatter. Beløbet varierer fra kommune til kommune og alt efter hvilken form for overnatning, man benytter sig af og opholdets længde, men skal i alle tilfælde betales af lejer, som indikeret i booking bekræftelsen. Det er ejerens/receptionens ansvar, at betale beløbet videre til kommunen. 

23. Privatliv. Vi ønsker at informerer lejer om, at ved at udfylde formularerne vil de afgivne personoplysninger blive indarbejdet og opbevaret i Danitalias arkiver med det formål at afslutte reservationen, overholde juridiske forpligtelser og kunne tilbyde og levere serviceydelser.
Vi informerer også om muligheden for til enhver tid at udøve retten til indsigt, berigtigelse, annullering eller sletning af lejers personoplysninger, idet Danitalia er ansvarlig for filen. For flere detaljer henviser vi til Danitalia privatlivspolitik på www.danitalia.com – direkte link her.

24. Tvister – Tvister, der udspringer vedrørende booking og bolig, skal afgøres efter dansk ret og anlægges ved byretten Aarhus (DK).