Hyresregler


1. Hyresobjekt – Danitalia ApS med adress i Højbjerg (Danmark), CVR 33248873, fungerar som mellanhand mellan bostadsägaren eller dennes företrädare/ombud och hyresgästen, så att bostaden hyrs ut genom Danitalia ApS under de villkor som Danitalia ApS har kommit överens med sig själva om. Hyresgästen kommer att använda fastigheten uteslutande för semestervistelser och uteslutande för turiständamål. Det är inte tillåtet att göra om dessa bostäder till kontor, produktionsbolag eller annat.
Skulle hyresgästen vara intresserad av att använda ett boende för kommersiell fotografering, filmning, kurser av något slag ska detta meddelas och skriftligen avtalas med Danitalia Aps innan bokning. Sådan användning av fritidshuset är endast tillåten efter skriftlig bekräftelse från Danitalia ApS och kan medföra extra kostnader för hyresgästen.
Det är inte tillåtet att hålla fester, bröllop, mottagningar eller andra sammankomster av personer som inte står på hyreskontraktet utan skriftligt medgivande från Danitalia ApS.
Den som ansvarar för hyreskontraktet måste vara 18 år vid bokningstillfället. Om det är en gruppsemester måste alla gäster vara 21 år gamla.

2. Hyresperiod – Danitalia hyr ut bostäder för semesterbruk. Därför kan du boka max 28 dagar på samma boende.

3. Betalning – Vid bokning ska en förskottsbetalning göras, vilket anges närmare på bekräftelsen.
Om inte annat skriftligen överenskommits ska resterande belopp betalas senast 40 dagar innan vistelsens början enligt bekräftelsen. Vid betalning av sista delbetalningen får du en voucher med ankomstanvisningar och allmän information om övriga villkor. Bokas huset mindre än 40 dagar före ankomstdatum ska hela beloppet betalas omedelbart, om inte annat avtalats.
Eventuell förfrågan om en faktura utställd till någon annan än den som är ansvarig för bokningen ska ske vid beställningstillfället.
Det är hyresgästens ansvar att hålla Danitalia Aps informerad om eventuellt förändring av kontaktuppgifter såsom e-post, telefonnummer etc.

4. Ankomsttid – Ankomst inom de tider som anges på ankomstinstruktionerna (ofta mellan 15.00 och 17.00). Vissa bostäder använder ”self-check in”, där du själv hämtar nyckeln enligt ankomstinstruktionerna. I dessa fall behöver inte förseningar meddelas och sen ankomst är möjlig.
På de boenden där en person väntar på att du ska göra en personlig incheckning ska en avvikelse från ankomsttiderna meddelas i förväg pr. email. Förseningar under resan ska meddelas till det telefonnummer som anges i ankomstinstruktionerna. Om du inte meddelar en försening kan du riskera att bostaden inte öppnas förrän dagen efter. Ytterligare avgifter kan tillkomma för senare ankomster.
Observera att den senaste ankomsttiden till boendet är satt till kl 23.00 och det är endast möjligt om husägaren accepterar. Efter att denna klocka har slutat öppnas inte hemmet förrän följande dag.
Om ägaren av någon anledning inte kan nås för att meddela en eventuell försening eller inte accepterar den senare ankomsttiden, får hyresgästen själv stå för ev. omkostnader för övernattning som hotell eller liknande.
Vid ankomsten ska hyresgästen visa ägaren eller dennes ombud en personlig handling och den skickade vouchern.
Vi ber er att avtala om ev. detaljer för er avresa direkt med ägaren vid ankomst.

5. Avresetid – Vänligen lämna senast kl 10:00 på förmiddagen. Vi rekommenderar att ni kommer överens om avgångstid redan vid incheckningen. Eventuell ändring av avgångstid måste avtalas direkt med ägaren senast 48 timmar före avgång.

6. Depositionsavgift – Depositionsavgiften skall avläggas direkt till ägaren vid ankomsten utan anmodan. Beloppet kan variera (det står angivet på husbeskrivningen och vouchern), men betalas tillbaka vid avresan när ägaren eller dennes företrädare har konstaterat att huset är i gott skick. Depositionsavgiften är en garanti mot skador på semesterbostadens inventarier. Avdrag kan ske för ev. skador  på dessa men även för det belopp som täcker ev. extra omkostnader som inte ingår i priset. T ex slutrengöring, linne mm. Depositionsavgiften ombedes betalas kontant i Euro. Ägaren eller dennes representant har rätt att vägra insläpp i bostaden av de gäster som inte avlägger deposition. Danitalia ApS kan inte ansvara för konflikter av den här typen mellan hyresgäst och ägare. Det är gästens eget ansvar att avtala med ägaren hur och när depositionen ska betalas tillbaka. Om Danitalia ApS ska överföra beloppet i efterhand kostar det Eu 25 i administrationsavgift.

7. Antal personer/ ändringar – Det får under inga omständigheter bo fler personer i bostaden än vad som angivits på kontraktet och alla ändringar, övertaganden av plats gällande de personer som ska  bo i bostaden  skall meddelas skriftligt, innan vistelsen påbörjats. Barn under 2 år räknas inte med i det totala antalet tillåtna personer i en bostad, men de måste i alla fall registreras vid bokning. Namn och personantal ska enligt lag meddelas av ägaren till polisen, och vid en eventuell kontroll får både ägaren och hyresgästen problem om inte detta respekteras. Det är inte heller tillåtet att andra personer, förutom de som bor i bostaden och som är angivna i bokningsformuläret sover i bostaden, utnyttjar swimmingpool, tennisbanor ecc. inom egendomen. Respekterar hyresgästen inte detta har husägaren rätt att upphäva avtalet och hyresgästen avvisas från boendet inom 24 timmar, utan någon form av ersättning.

8. Ordning,rengöring och underhåll – Bostäderna överlämnas städade och rena. Eventuella reklamationer gällande  bostadens skick skall, för att kunna beaktas, meddelas till Danitalia ApS inom 24 timmar efter ankomst. Hyresgästerna förpliktar sig att lämna ifrån sig bostaden i gott skick dvs utan smutsig disk, med rengjorda kokplattor, diskbänk samt utan sopor. I annat fall har ägaren rätt att dra av EURO 100 från depositionsavgiften (eller kräva betalning om depositionsavgift inte erlagts) för extra rengöringskostnader. Visa omtanke och hänsyn för inredning och saker i bostaden under er vistelse.
Var uppmärksamma på att i de flesta områden i Italien är det lag på sopdelning enligt de regler som fastställts av myndigheterna. Ägarna riskerar böter om soporna inte är riktigt delade och dessutom hämtas inte feldelat avfall. Vi ber er därför att mycket noga följa de instruktioner vad gäller sopdelning som finns i er bostad. Görs inte det har ägaren rätt att dra ifrån Eu 100 från depositionsavgiften.

9. Underhåll utomhus – Ägaren eller dennes företrädare har rätt att ha tillgång till bostaden för underhåll av hus, trädgård och swimmingpool.

10. Hyresgästens förpliktelser/ansvar. Hyresgästen är skyldig att följa de regler och anvisningar som gäller för boendet. Visa hänsyn till andra hyresgäster, undvik stimmiga lekar, hög musik, fester och annat som kan störa andra gäster och ev grannar. Respektera tiden för siestan (14.00-16.00). De vuxna ansvarar för att medresande barn följer de regler som gäller vid boendet.  
Det är inte tillåtet att tälta varken med tält eller husvagn på fastigheten.

11. Avbeställning – en bokning av en semesterbostad är bindande och kan inte avbeställas. I den händelse hyresgästen är tvungen att upphäva bokningen/ändra kontraktet gäller följande regler. Standard avbokningsregler – Vid avbokning av hyran, även om den ersätts av en annan, måste följande avbokningsavgift betalas till Danitalia::

upp till 57 dagar före ankomstdatum skall hyresgästen betala 30% av det totala beloppet,

från 56-43 dagar före ankomstdatum skall 50% av det totala beloppet betalas,

från 42-0 dagar före ankomstdatum skall 100% av det totala beloppet betalas.

Enskilda hyresavtal kan ha olika uppsägningsregler.

För att undvika problem råder vi er att teckna ett separat avbeställningsskydd.
Hyresgäst som inte utnyttjar en bokad bostad eller av någon anledning, även vid force-majeur, inte infinner sig vid bostaden på den avtalade dagen eller blir tvungen att avbryta vistelsen tidigare än avtalat har ingen rätt till ersättning.

12. Ombokning – Alla ändringar av bokningar som medför ett byte av hyresperiod och/eller bostad kommer att beaktas som avbeställning och därför gäller alltså de regler för avbeställning som uppges i § 11.

13. Ansvar/Reklamationer – Alla hem kontrolleras personligen av Danitalia-anställda. Informationen/beskrivningarna som lämnas ges i god tro. Danitalia ApS kan inte hållas ansvarigt för eventuella ändringar som görs av ägaren och inte meddelas.
Det är hyresgästens eget ansvar att informera Danitalia ApS och söka råd ang några aspekter som gångsvårigheter, svåra allergier, funktionsnedsättningar som kan vara viktiga för valet av bostad.
Vid klagomål ska hyresgästen omedelbart kontakta Danitalia ApS skriftligt. Hyresgästen ger Danitalia ApS en rimlig tidsfrist för att lösa problemet. Hyresgäst som beslutar att lämna bostaden på eget initiativ och utan Danitalias godkännande har ingen rätt till ersättning. Varken ägare eller Danitalia ApS accepterar reklamationer som presenteras efter vistelsens slut och hyresgästen har ingen rätt till ersättning. Skulle den bokade och bekräftade bostaden inte vara tillgänglig pga force majeur förpliktar sig Danitalia ApS att omplacera er i en annan liknande bostad. Är detta inte möjligt, kommer hela prissumman att betalas tillbaka utan ytterligare ersättning. Accepterar hyresgästen inte en alternativ bostad förfaller rätten till ersättning. Eventuell återbetalning kommer att göras till samma betalningsmetod/konto som bokningen betalades från.
Danitalia ApS kan inte ansvara för eventuella strejker, översvämningar, brand, epidemier, terroristangrepp, naturkatastrofer, oväntade beslut från lokala myndigheter, utebliven service från kommunen (avstängning av gas, vatten, el etc.)
Vid dålig funktion av swimmingpoolerna, air-condition eller internetuppkoppling i bostäderna gör Danitalia ApS sitt bästa för att lösa problemet tillsammans med ägaren men kan inte anses som ansvarig .

Internet
Vi uppmärksammar er på att internet inte är tillgängligt i alla våra bostäder. Danitalia ApS anger i husbeskrivningen om det finns internet i bostaden men utan att ange uppkopplingsmetod och utan att ha kontrollerat hastigheten. I vissa områden kan förbindelsen vara av dålig kvalitet (oavsett om det gäller kabel, modem eller mobiltelefon). Rent generellt fungerar internet sämre i Italien än i Skandinavien. Om en hyresgäst har särskilda behov vad gäller internet (behov av att ladda ner tunga filer, eller om fler enheter ska kopplas upp samtidigt) ber vi er meddela Danitalia ApS innan ni väljer bostad för att kontrollera att bostaden är utrustad med den typ av internet som krävs.
Danitalia ApS kan under inga omständigheter anses som ansvarig för dålig internet funktion i bostäderna.

14. Försäkring – I Danitalias kontrakt med ägarna kräver vi att de tecknar en försäkring. Danitalia ApS kan inte ansvara för personskador, dödsfall, olyckor etc. som uppstår under vistelsen. Genom att ta med er hälsokortet (som beställs från försäkringskassan i Sverige) har man rätt till sjukvård i Italien men vi råder er att kontrollera med ert försäkringsbolag innan avresa om en ev. reseförsäkring behövs.

15. Elektrisitet/Uppvärmning – Vi vill uppmärksamma er på att strömförhållandena i Italien inte är så bra, och ofta kan man inte ha på flera strömförbrukande maskiner samtidigt utan att strömmen slås av. Detta är ett vanligt problem i alla Italienska hushåll. Vi ber er alltså tänka på detta, sätt t ex inte på ugn och tvättmaskin samtidigt. Pga en speciell Italiensk lagstiftning gällande uppvärmning, varierar det från kommun till kommun från och med vilket datum värmen får tas i bruk. Inga av ovan nämda förhållanden kan anses som anledning till klagomål. Vi ber er att inte slösa med elektriciteten, släck ytterbelysningen på natten och lämna ingen belysning påslagen då ni inte är hemma.

16. Laddning av elbilar – Det är endast tillåtet att ladda elbilar i hemmet, om det finns ett laddställ avsett för ändamålet. I detta fall betalas elförbrukningen direkt på plats enligt gällande priser. Det är strängt förbjudet att ladda elbilar i andra uttag på fastigheten. Detta kan skada elinstallationen och framkalla brand. Om hyresgästen inte följer denna paragraf kan en tilläggsbetalning tillkomma och skulle skador uppstå på elinstallationen under en hyresgästs vistelse hålls hyresgästen ansvarig.

17. Djur – många av bostäderna ligger på landet vilket vanligtvis innebär en viss närvaro av insekter och liknande – det är alltså inte tecken på dåliga rengörings /hygien förhållanden. Skulle ägaren ha egna djur står det angivet i husbeskrivningen. Danitalia ApS inte ansvara för fritt löpande djur. Det är vanligen inte tillåtet att ta med egna husdjur till bostäderna, kontakta Danitalia ApS för ett skriftligt tillstånd. Inga av förhållandena kan anses som anledning till klagomål.

18. Vägförhållanden – många vägar i Italien, särskilt de på landet, kan inte jämföras med nordisk standard. I våra beskrivningar uppger vi om det är grusväg fram till bostaden,  dessa underhålls i viss mån av husägarna men oväder etc. kan göra dem mindre framkomliga. Inga av förhållandena kan anses som anledning till klagomål. Hyresgästen ombeds att kontakta Danitalia innan bokning, om det är planerat att anlända i en minibuss/skåpbil eller mycket låga bilar, för att bedöma tillträdesvillkoren.

19. Utrustning i bostaden – solstolar, solparasoll, köksutrustning mm. måste ställas tillbaka på  sin ursprungliga plats vid dagens slut. Solparasollen ska slås ihop och fönsterluckorna ska hållas stängda både under natten och då ni inte vistas i bostaden. Det är absolut förbjudet att använda sängkläder mm. utomhus. Använd grillen med omsorg, tänk på brandrisken. Vid torka kan användande av grill förbjudas av de lokala myndigheterna vilket inte kan anses som anledning till klagomål. Undvik att använda grillen på underlag som lätt fläckas (stenbeläggning, terracotta ecc). Ägaren har rätt att kräva en extrasumma för rengöring av ytor som fläckats ner vid ovarsamt användande av grillen.
Många bostäder i Italien har inte kommunalt avlopp utan tank. Vi ber er därför att endast kasta toalettpapper i toaletten.
Nycklarna till bostaden överlämnas till hyresgästen som har ansvar för dem. Vid skada eller förlust av nycklar, fjärrkontroll till grind, nycklar till larm mm.har ägaren rätt att ta ut ersättning för dem eller för ingrepp av låssmed, snickare mm.

20. Värdeföremål – Danitalia ApS eller ägaren kan inte ansvara för stöld eller förlust av värdeföremål som lämnats utan uppsikt i bostaden eller i området runt denna. Stäng dörrar och fönster. Inbrott förekommer ibland. Danitalia ApS eller ägaren kan inte ställas till ansvar för stöld eller förlust av objekt som lämnats utan uppsyn inom egendomen. 

20. Swimmingpooler – öppenhållandet av poolerna varierar från bostad till bostad. Kontrollera i husbeskrivningen vad som anges. För att underlätta skötsel och underhåll  har poolerna i  vissa bostäder speciella dagliga öppningstider som ska respekteras. Poolerna är inte är inte uppvärmda om det inte anges i beskrivningen, inte övervakade och vanligen inte inhägnade. Det är därför obligatorisk att hålla barn som vistas vid poolen under uppsikt. Användande av poolen sker på egen risk. Genom att ni accepterar villkoren i detta kontrakt fråntas Danitalia, husägaren och eventuella agenter allt ansvar vid en eventuell olycka. 
Det är inte tillåtet att ta med husgeråd (tallrikar, glas mm.) från huset till poolen och det är inte tillåtet att äta vid pool-området. Ta bort leksaker, luftmadrasser och annat ur poolen då ni inte badar. 

21. Turistskatt – till följd av nya lagar i Italien har några kommuner beslutat att införa en turistskatt som ska betalas av turisten vid övernattning. Beloppet varierar från kommun till kommun och beror även på vilken övernattningsform man bokat. Beloppet ska alltid betalas på plats till ägaren/receptionen och det är dennes ansvar att överföra betalningen till kommunen.

22. Privatliv – Vi vill informera hyresgästen om att genom att fylla i formulären kommer de personuppgifter som lämnas att införlivas och lagras i Danitalias arkiv i syfte att genomföra bokningen, uppfylla lagliga skyldigheter och kunna erbjuda och tillhandahålla tjänster.
Vi informerar även om möjligheten att när som helst utöva rätten att ta del av, korrigera, avbryta eller radera hyresgästens personuppgifter, då Danitalia är ansvarig för filen. För mer information hänvisar vi till Danitalias integritetspolicy på www.danitalia.com.

23. Lag och tvist – Tvister som uppstår angående bokning och bostad skall lösas enligt dansk lag och avgöras vid domstolen i Århus (DK).