Danitalia leiekontrakt

1. Utleie – Danitalia ApS med adresse i Højbjerg (Danmark), CVR 33248873, opptrer som mellommann mellom huseieren eller dennes representant/agent og leietaker, slik at fritidsboligen leies ut gjennom Danitalia ApS under de vilkår Danitalia ApS har avtalt med huseieren eller dennes representant/agent. Leietaker vil bruke eiendommen utelukkende til ferieopphold og utelukkende til turistformål. Det er ikke tillatt å bygge om disse boligene til kontorer, produksjonsbedrifter eller annet.
Skulle leietaker være interessert i å benytte en bolig til kommersiell fotografering, filming, kurs av noe slag, må dette meddeles og avtales skriftlig med Danitalia Aps før bestilling. Slik bruk av fritidsboligen er kun tillatt etter skriftlig bekreftelse fra Danitalia ApS og kan medføre merkostnader for leietaker.
Det er ikke tillatt å holde fester, bryllup, mottakelser eller andre sammenkomster av personer som ikke står på leiekontrakten uten skriftlig samtykke fra Danitalia ApS.
Ansvarlig for leiekontrakten må være fylt 18 år ved bestilling. Hvis det er en gruppeferie, må alle gjester være fylt 21 år.

2. Leieperiode – Danitalia leier ut boliger til feriebruk. Derfor kan du maksimalt bestille 28 dager på samme overnatting.

3. Betaling – Ved bestilling må det betales forskudd, som spesifiseres nærmere på bekreftelsen.
Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal restbeløpet betales senest 40 dager før oppstart av oppholdet, som beskrevet i bekreftelsen. Ved betaling av siste termin får du tilsendt ankomstinstruksjoner og generell informasjon om øvrige forhold. Dersom huset bestilles mindre enn 40 dager før ankomstdato, skal hele beløpet betales umiddelbart, med mindre annet er avtalt.
Enhver henvendelse om en faktura utstedt til en annen enn den som er ansvarlig for bestillingen må skje ved bestilling.
Det er leietakers ansvar å holde Danitalia Aps orientert om endring i kontaktdata som e-post, telefonnumre etc.

4. Ankomsttidspunkt – Ankomst innen tidene som er angitt på ankomstinstruksjonene (ofte mellom 15.00 og 17.00). Noen boliger benytter «selv-innsjekking», hvor du selv henter nøkkelen som angitt i ankomstveiledningen. I disse tilfellene trenger ikke forsinkelser å meldes og sen ankomst er mulig.
Ved boligene hvor en person venter / personlig innsjekk, må ethvert avvik fra ankomsttidene meddeles på forhånd pr. post. Forsinkelser under reisen må kommuniseres til telefonnummeret oppgitt med ankomstinstruksjonene. Hvis du ikke varsler forsinkelse, kan du risikere at boligen ikke åpnes før dagen etter. Ekstra kostnader kan påløpe for senere ankomster.
Vær oppmerksom på at siste ankomsttid til boligene er satt til kl 23.00 og det er kun mulig dersom huseier aksepterer. Etter at denne klokken slutter, åpnes ikke hjemmet før dagen etter.
Skulle en leietaker på grunn av uforutsette problemer måtte utsette ankomsttid og huseier enten ikke er tilgjengelig for varsling eller ikke aksepterer ny tid dekkes hotellopphold ikke av Danitalia Aps.
Ved ankomst må leietaker vise eier eller dennes representant et personlig dokument og tilsendt bilag. Ved ankomst vennligst avtale vedr sjekk ut direkte med eieren.

5. Avgangstid – Vennligst avreise senest kl 10:00. Vi anbefaler at du avtaler avgangstid allerede ved innsjekking. Eventuell endring i avgangstid må avtales direkte med eier senest 48 timer før avgang.

6. Depositum – Et depositum skal betales direkte til eier ved ankomst. Depositumets størrelse varierer (beløpet er spesifisert i boligbeskrivelsen og på kvitteringen), men skal tilbakebetales ved avreise når eier eller eierens representant har sjekket at boligen er i god stand. Depositumet kan trekkes hvis boligen har mangler eller skader, eller hvis utgifter som ikke er inkludert i prisen skal dekkes (som angitt i tilbudet). Depositumet skal betales i kontanter i EURO. Eier kan nekte leietaker adgang til boligen hvis beløpet ikke betales. Danitalia ApS er ikke ansvarlig for dette depositumet.
Det er eierens ansvar å refundere depositumet. Dersom Danitalia ApS skal overføre beløpet etter gjestens avreise, blir det trukket et administrasjonsgebyr på EUR 25.

7. Antall gjester/annullering – Det skal ikke under noen omstendigheter bo flere personer i boligen enn det som er oppgitt på bookingbeviset, og ingen andre kan benytte seg av boligens fasiliteter, som f.eks. tennisbaner, basseng, osv. Dersom antall personer endres i forhold til det du selv har oppgitt i leieavtalen, skal dette kommuniseres skriftlig til Danitalia ApS før oppholdet starter. Barn under 2 år teller ikke med i det totale antall personer tillatt i en bolig, men de må uansett registreres ved bestilling.
Det er lovpålagt at navn og antall skal oppgis til politiet (kontroll av kriminalitet). Det er uheldig både for eier og gjest dersom det blir utført kontroll og personopplysningene ikke er korrekte.
Overholdes ikke punktene i denne paragrafen, har eier rett til å annullere avtalen og leietaker må forlate eiendommen i løpet av 24 timer. Leietaker har ikke rett på erstatning i et slikt tilfelle.

8. Orden, rengjøring og vedlikehold – Boligene skal overleveres i ryddig og rengjort stand. Vær vennlig å vis respekt for tingene under oppholdet. Eventuelle klager på boligen tas bare i betraktning dersom det meddeles innen 24 timer etter ankomst til Danitalia ApS.
Vær oppmerksom på at det i mange områder i Italia er lovfestet at avfall sorteres etter de gjeldende kommunenes regler. Eieren av boligen din risikerer bot dersom avfallet ikke er sortert, og det ikke blir hentet. Du bes derfor om å overholde avfallssorteringen ifølge instruksjonene i boligen. Hvis det ikke overholdes har eieren rett til å trekke EUR 100 fra depositumet.
Leietaker er pliktig til å overlate boligen i god stand. Avfall skal bæres bort og kjøkkenredskaper, tallerkener, osv., skal vaskes. Eier eller eierens representant har rett til å trekke EUR 100 fra depositumet (eller kreve betaling hvis det ikke er betalt depositum) for å dekke ekstra rengjøring hvis du ikke har oppfylt alle instrukser.

9. Vedlikehold utvendig – Eier eller eierens representant forbeholder seg retten til å få adgang til eiendommen for å utføre vedlikehold av bolig, hage og svømmebasseng.

10. Leietaker forplikter seg til – å overholde normal skikk og bruk som ikke sjenerer omgivelsene, spesielt i timene midt på dagen som er sett på som hviletimer mange steder. Leietaker skal avstå fra høylytt aktivitet, bråkete lek, spille musikk m.m. Voksne har ansvar for med-reisende barn. Det er ikke tillatt å campe verken med telt eller campingvogn på eiendommen.

11. Bestilling av feriebolig er bindende og kan ikke avbestilles. – Dersom spesielle omstendigheter fra leietakerens side gjør det nødvendig å oppheve eller forandre på kontrakten, gjelder følgende standard avbestillingsregler:
Avbestilling – Ved avbestilling av leieavtalen, også i tilfeller hvor den erstattes av en annen avtale, skal følgende avbestillingsgebyr betales til Danitalia:
inntil 57 dager før ankomstdato skal leietaker betale 30% av totalbeløpet,

fra 56-43 dager før skal 50% av totalbeløpet betales,

fra 42 dager før skal 100% av totalbeløpet betales.

Noen utleie kan ha andre avbestillingsregler.

Vi anbefaler på det sterkeste at gjesten kjøper avbestillingsforsikring.
Hvis leietaker uansett årsak ikke overtar leieboligen som beskrevet i kontrakten, eller hvis leietaker velger å forlate leieboligen før fastsatt dato, har leietaker ingen rett på godtgjørelse.

12. Endringer – Hvis dato og/eller bolig forandres, regnes det som en annullering og behandles som beskrevet ovenfor. Da vil en ny booking følge.
Vi anbefaler leietaker å kjøpe en avbestillingsforsikring hvis det er sannsynlig at det kan bli nødvendig med en endring.

13. Ansvar/klager – Alle boliger blir personlig kontrollert av Danitalia-ansatte. Informasjonen/beskrivelsene som sendes inn er gitt i god tro. Danitalia ApS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle endringer gjort av eieren og ikke varslet.
Det er leietakers eget ansvar å informere Danitalia ApS og søke råd vedr eventuelle aspekter som gangvansker, alvorlige allergier, funksjonshemminger som kan være viktige for valg av bolig.
Oppstår det alvorlige problemer skal leietaker straks ta kontakt med Danitalia. Leietaker skal gi Danitalia ApS tilstrekkelig tid til å løse problemet. Eventuelle klager aksepteres kun skriftlig straks etter at problemet har oppstått. Leietakere som uten oppfordring fra Danitalia bestemmer seg for å forlate boligen, har ikke rett på rabatt eller tilbakebetaling.
Hverken eier eller Danitalia ApS aksepterer klager etter at oppholdet er avsluttet, og leietaker har ikke rett på erstatning.
Dersom en bolig med gyldig leieavtale viser seg å ikke være tilgjengelig pga. «force majeure», vil Danitalia ApS gjøre sitt beste for å omplassere leietaker i en annen lignende bolig. Hvis dette ikke er mulig, tilbakebetales totalbeløpet uten ytterligere erstatning. Eventuell refusjon vil bli gjort til samme betalingsmåte/konto som bestillingen ble betalt fra. Hvis leietaker aksepterer Danitalias tilbud om en erstatningsbolig frafaller retten til tilbakebetaling.
Danitalia ApS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle streiker, flommer, branner, epidemier, terroristangrep, naturkatastrofer, uventede tiltak fra lokale myndigheter, eller manglende service fra kommunen (avkobling av vann, strøm, gass).
Ved eventuelle mangler på eiendommen, f.eks. pumper eller filtre på svømmebasseng, eller aircondition, skal Danitalia ApS gjøre sitt beste i samarbeid med eier for å løse problemet, men kan ikke holdes ansvarlig.

Internett.
Vi gjør oppmerksom på at ikke alle boligene har tilgang til Internett. Danitalia ApS skriver i boligbeskrivelsene at det kan være tilgang til Internett, men uten å spesifisere hvilke type, og uten å ha kontrollert hastigheten. I noen områder er kvaliteten på Internett-forbindelsen dårlig (det være seg via radio, kabel, mobiltelefon).
Vi gjør oppmerksom på at Internett generelt er tregere enn i Skandinavia.
Hvis en leietaker har behov for spesielt god nettverks-forbindelse (store filer, flere enheter skal tilkobles, osv.), må Danitalia ApS bli informert om dette før boligen velges for å få bekreftelse på boligens Internett-type.
Danitalia ApS kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for at det er dårlig Internett-forbindelse i boligen.

14. Forsikring – I Danitalias kontrakt med boligeierne kreves det at de tegner en forsikring. Danitalia ApS står ikke ansvarlig for personer som pådrar seg skade under oppholdet (ulykke, sykdom, død, m.m.). Europeisk reisetygdkort gir deg rett til dekning av nødvendig medisinsk behandling i det landet du besøker, men vi anbefaler at du undersøker hvor mye dekning du har, og vurdere om du trenger ekstra forsikring.

15. Elektrisitet/Varme – Vi gjør oppmerksom på at Italia er et av de få landene i verden hvor regjeringen har introdusert et system som skal holde elektrisitetsforbruket nede. Det betyr at du må passe på å ikke bruke flere elektriske enheter samtidig, ellers går strømmen.
Vi ber deg om å hjelpe til med å holde strømforbruket nede ved å slukke unødvendig lys både utenfor og innendørs.
På grunn av en spesiell lovgivning i Italia, varierer dato for når radiatorer kan brukes for hver enkelt kommune.
Klager på vilkårene i denne paragrafen aksepteres ikke.

16. Lading av elbiler – Det er kun tillatt å lade elbiler ved boligen, dersom det er beregnet ladestativ til formålet. I dette tilfellet betales strømforbruket direkte på stedet etter gjeldende priser. Det er strengt forbudt å lade elbiler i andre stikkontakter på eiendommen. Dette kan skade den elektriske installasjonen og fremkalle brann. Dersom leietaker ikke overholder denne paragrafen, kan tilleggsbetaling forekomme og dersom det skulle oppstå skader på det elektriske anlegget under leietakers opphold, vil leietaker holdes ansvarlig.

17. Dyr/ insekter – Ettersom flere av våre boliger ligger på landet, gjør vi oppmerksom på at insekter o.l. er normalt og ikke ensbetydende med manglende renhold eller hygiene. Dersom eieren har dyr, gir vi beskjed om dette, men Danitalia ApS kan ikke holdes ansvarlig for frittløpende dyr.
Vanligvis er det ikke tillatt å ta med dyr til boligene – kontakt eventuelt Danitalia ApS for skriftlig tillatelse. Klager på vilkårene i denne paragrafen aksepteres ikke.

18. Mange av boligene som Danitalia leverer ligger på landsbygda og adkomstveien kan være gruset, smal og/eller bratt. En muligens grusveier vil bli vedlikeholdt av eierne, men værforholdene kan gjøre dem ujevne. Ingen av vilkårene nevnt i denne paragrafen kan godtas som grunnlag for klager. Leietaker bes kontakte Danitalia før bestilling, dersom det planlegges å ankomme i minibuss/varebil eller svært lave biler, for å vurdere adkomstforholdene.

19. Utstyret – som du finner i boligene (solsenger, parasoller, stoler, bord, bestikk, m.m.) skal settes tilbake til deres opprinnelige sted på slutten av dagen. Vær vennlig å lukke parasoller og husenes utvendige skodder når du forlater boligen, slik at de ikke risikerer å bli ødelagt av plutselige vindkast. Det er ikke tillatt å bruke sengetøy/tepper utendørs.
Vær forsiktig ved bruk av grill/barbecue og ikke sett den på et underlag som lett får merker fra f.eks. olje/fett (terrakotta får lett merker). Får flisene merker, har eieren rett til å kreve betaling for rengjøring. Det er ofte veldig tørt i sommermånedene og gnister kan forårsake brann. Periodevis forbyr kommunene bruk av grill på grunn av brannfare – dette kan ikke aksepteres som en grunn til å klage.
Vær oppmerksom på at mange boliger i Italia ikke er tilkoblet et avløpssystem, men har et biologisk nedbrytbart tanksystem. Derfor ber vi deg om å kun skylle ned toalettpapir. Det tettes lett, så unngå å skylle ned hår, vatt, m.m.
Leietaker er ansvarlig for lånte nøkler og eventuelt alarm og portåpner. Ved tap av disse kan eier eller eierens representant kreve erstatning til en ny lås eller kopiering av et nytt nøkkelsett.

20. Verdisaker – Vi anbefaler at du ikke legger igjen verdisaker i boligene, samtidig anbefaler vi å lukke skodder og låse dører. Mikrokriminalitet forekommer. Danitalia ApS eller eieren kan ikke på noen måte holdes ansvarlig for tyveri eller tap av gjenstander på eiendommen.

21. Svømmebasseng – Svømmebassengene er ikke åpne hele året. Vennligst sjekk datoene i boligbeskrivelsen. Eieren har uansett rett til å fastsette en daglig åpningstid, for å få tid til rengjøring og for at pumpene skal fungere korrekt. Det er ikke tillatt å bruke glass eller å spise i området rundt svømmebassenget. Alle lekesaker i bassenget skal legges på plass etter bruk, ellers fungerer ikke bassengfiltrene optimalt.
Svømmebassenget er ikke oppvarmet med mindre det er angitt i beskrivelsen, ikke overvåket og er vanligvis ikke inngjerdet, så barn må holdes under konstant oppsyn. Bruk av svømmebasseng skjer på leietakers egen risiko.
I samsvar med bookingbetingelsene, fratas Danitalia ApS, deres agenter og boligens eier et hvert ansvar i forbindelse med ulykker ved bruk av svømmebasseng.

22. Turistskatt – Noen kommuner i Italia har innført en mindre turistskatt, som besøkende må betale hvis de overnatter. Beløpet varierer for hver kommune og er avhengig av hvilken type overnatting man benytter seg av og oppholdets lengde, men skal i alle tilfeller betales av leietaker direkte på stedet. Det er eierens/resepsjonens ansvar å overføre beløpet til kommunen.

23. Personvern. Vi ønsker å informere leietaker om at ved å fylle ut skjemaene vil de oppgitte personopplysningene bli innlemmet og lagret i Danitalias arkiver med det formål å fullføre reservasjonen, overholde juridiske forpliktelser og kunne tilby og yte tjenester.
Vi informerer også om muligheten til å utøve retten til å få tilgang til, korrigere, kansellere eller slette leietakers personopplysninger til enhver tid, da Danitalia er ansvarlig for filen. For mer informasjon, henviser vi til Danitalias personvernerklæring på www.danitalia.com

24. Tvister – Tvister som oppstår vedrørende booking og bolig skal avgjøres etter dansk rett ved byretten i Aarhus (DK).