Privatlivslov

INFORMATION OG ANMODNING OM SAMTYKKE TIL BEHANDLING AF PERSONLIGE DATA i henhold til art. 13 i EU-forordning 2016/679 “Europæisk forordning om beskyttelse af personoplysninger”

Inden du giver os dine personlige data via denne formular, skal du læse disse oplysninger, der informere dig om, at vi vil indsamle dine data i overensstemmelse med bestemmelserne i art. 13 i den “europæiske forordning om beskyttelse af personoplysninger” EU 2016/679, og at denne lovgivning ligger til baggrund for behandlingen af de indsamlede data.


Type data behandlet
For at gennemføre bookingproceduren er de data, der anmodes om i denne form, nødvendige. Det er udelukkende almindelige identifikations- og kontaktdata (navn, efternavn, e-mail, telefon, adresse).

Formålet med indsamling af data
De leverede data vil blive brugt til behandling af reservationen, den deraf følgende administrative praksis og kan lejlighedsvis bruges til at promovere vores virksomheds services, til hvilket dit udtrykkelige samtykke til behandlingen, er påkrævet.

Behandlingsmetoder
Dataene behandles af os gennem vores it-system under anvendelse af de sikkerhedsforanstaltninger, der er fastsat i EU-forordning 2016/679, såvel som i papirform. Den relative dokumentation vil blive vedligeholdt korrekt og beskyttet i al den tid, det er nødvendig til behandling. De leverede data behandles af vores samarbejdspartnere og ledere af IT-platformen men videregives ikke til tredjeparter.

Periode for opbevaring
Dine data opbevares kun i vores arkiver i den tid, det er nødvendigt i forbindelse med det formål, hvortil dataene blev indsamlet, medmindre din udtrykkelige indikation for det modsatte.
Hvis du ønsker, at dataene skal slettes umiddelbart efter brug af den ønskede service, bedes du give os besked via e-mail på: info@danitalia.com

Overgivelse af data
Overgivelse af dine data er obligatorisk, for at kunne afslutte reservationen, mens dit samtykke til behandling af dem er valgfri. Vi må dog informere dig om, at manglende samtykke til behandlingen, tvinger os til at slette de leverede data hvilket vil gøre, at vi så ikke kan behandle din anmodning om reservation af ferieboligen.

Indehaver af behandlingen
Den dataansvarlige for bestemmelserne i EU-forordning 2016/679 er DANITALIA ApS. Den juridiske repræsentant kan kontaktes personligt via e-mail på adressen: info@danitalia.com

Den interesserede parts rettigheder
Vi informerer dig om, at du som interesseret part har alle de rettigheder, der er fastsat i henhold til art. 15/16/17/18/20/21 i EU-forordning 2016/679. Du har bla. ret til, fra den dataansvarlige, at få oplysninger om eksistensen af personlige oplysninger om dig, opdateringen, korrektionen, integration, annullering, transformation til anonym form eller blokering af den samme.  


Henvendelse herom kan ske til: info@danitalia.com