INFORMATION OCH BEGÄRAN OM SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER enligt art. 13 i EU-förordning 2016/679 "Europeisk förordning om skydd av personuppgifter"

Innan du tillhandahåller dina personuppgifter via detta formulär, vänligen läs denna information och informera dig om att vi kommer att samla in dina uppgifter i enlighet med bestämmelserna i art. 13 i "Europeiska förordningen om skydd av personuppgifter" EU 2016/679 och att denna lagstiftning gäller de begärda uppgifterna.

Typ av data som behandlas
För att slutföra bokningsförfarandet är de uppgifter som begärs i detta formulär väsentliga, det är uteslutande vanliga identifierings- och kontaktuppgifter (namn, efternamn, e-post, telefon, adress).

Syftet med behandlingen
Uppgifterna kommer att användas för att behandla bokningsförfrågan, därav följande administrativa metoder och kan användas ibland för att marknadsföra våra företags tjänster för vilket ditt uttryckliga samtycke till behandlingen krävs.

Bearbetningsmetoder
Uppgifterna behandlas av oss via vårt IT-system med tillämpningen av de säkerhetsåtgärder som föreskrivs i EU-förordningen 2016/679 samt i pappersform. Den relativa dokumentationen kommer att underhållas och skyddas korrekt under hela den tid som krävs för behandlingen. Uppgifterna kommer att behandlas av våra medarbetare och chefer för IT-plattformen och kommer inte att avslöjas för tredje part.

Behandlingens varaktighet
Dina uppgifter kommer att sparas i våra arkiv endast under den tid som krävs för behandling för det ändamål för vilket uppgifterna samlades in, såvida inte din uttryckliga indikation på det motsatta.
Om du vill att informationen ska raderas omedelbart efter att du har använt den begärda tjänsten, vänligen meddela oss via e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Uppgifternas art
Tillhandahållandet av dina uppgifter är obligatoriskt för att slutföra bokningen medan ditt samtycke till behandlingen av detsamma är frivilligt. Vi är skyldiga att informera dig om att underlåtenhet att samtycka till behandlingen kommer att tvinga oss att radera de uppgifter som tillhandahålls och inte att behandla din bokningsförfarandet.

Innehavare av behandlingen
Personuppgiftsansvarig är DANITALIA ApS, i den juridiska ombudets person, för bestämmelserna i EU-förordningen 2016/679, vid författarens huvudkontor som kan kontaktas via e-post på adressen: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Intresserad parts rättigheter
Vi informerar dig om att du som intresserad har alla rättigheter enligt art. 15/16/17/18/20/21 i EU-förordningen 2016/679, bland annat att få från den registeransvarige, bekräftelse eller inte på att det finns personuppgifter om dig, uppdateringen, korrigeringen, integration, avbokning, omvandling till anonym form eller blockering av densamma.