Covid-19 afbestillingspolitik.

Book trygt din feriebolig hos Danitalia.

Hvis Regeringen/ Udenrigsministeriet i det land den ansvarlige for bookingen har bopæl, på bookingtidspunktet ikke fraråder rejser til den region, hvor ferieboligen ligger, så træder kundens egen afbestillingsforsikring i kraft ved en evt. annullering grundet nyindførte officielle rejserestriktioner.
Tegn derfor venligst en afbestillingsforsikring, og kontrollere med forsikringsselskabet, at den dækker, hvis der genindføres rejserestriktioner inden ankomsttidspunktet.

Hvis du booker på et tidspunkt, hvor Regeringen/ Udenrigsministeriet fraråder rejser til regionen, og officielle rejserestriktioner 72 timer før ankomstdatoen umuliggør at nå ferieboligen, så kan du vælge:


- at annullerer bookingen skriftlig til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. og få hele det indbetalte beløb refunderet til det kontonummer, du anfører i denne mail.
- at flytte feriedatoen til senere.
- at få udstedt en voucher.
- at bibeholde din booking og gennemføre din ferie.

Hvis ovenforstående ikke gør sig gældende, så gælder vores almindelige afbestillingsregler (se punkt. 11 længere nede).

Eventuelle flyannulleringer, nedlukning af enkelte aktiviteter i feriebyen, personlig sygdom, krav om negativ coronatest, krav om fuldendt coronavaccine, gælder ikke som annulleringsårsag.

 


Danitalia leiekontrakt


1. Utleie -  Danitalia ApS fungerer som et mellomledd mellom eier og leietaker, slik at ferieboligen leies fra eier til leietaker gjennom Danitalia ApS på de vilkår som Danitalia ApS har avtalt med eieren. Leietakeren skal kun bruke boligen til ferieopphold og kun i turistøyemed. Det er ikke tillatt å benytte disse boligene til kontor, produksjonsvirksomhet eller lignende.

2. Utleieperiode - I høysesongen er utleieperioden minimum 1 uke fra lørdag til lørdag (med mindre noe annet er avtalt skriftlig). I lavsesongen er det mulig å avtale andre overtakelseperioder.

3. Betaling - Leietakeren skal betale et forskuddsbeløp senest 72 timer etter at Danitalia har bekreftet
leieavtalen, jamfør bookingbeviset. Husk å merke innbetalingen med navn og bookingnummer.
Det resterende beløpet forfaller senest 40 dager før leieperiodens begynnelse, som angitt i bookingbeviset, og med mindre andre betingelser er avtalt skriftlig. Bestilles boligen mindre enn 40 dager før ankomstdato, forfaller leiebeløpet i sin helhet omgående, med mindre noe annet er avtalt.
En eventuell forespørsel om at regningen skal utstedes til en annen person enn den som står som ansvarlig for bookingen, skal forekomme senest 3 dager etter bestillingen. Det er leietakers ansvar å melde fra til Danitalia ApS om eventuelle endrede kontaktopplysninger som e-post, telefonnummer, osv.

4. Ankomsttid – Ankomst innen det tidsrommet som er angitt i veiledningen (ofte mellom kl. 15.00 og 17.00). Et hvert avvik fra dette tidsrommet skal meddeles på forhånd via e-post. Eventuelle forsinkelser på reisen skal kommuniseres til det telefonnummeret som er oppgitt i veiledningen. Meldes det ikke fra om forsinkelser risikerer du at boligen ikke åpnes før dagen etter. Pristillegg for sen ankomst kan påløpe.
Vi gjør oppmerksom på at den seneste ankomsttiden til boligen er fastsatt til kl. 23.00, og det er kun mulig hvis eieren samtykker. Etter dette klokkeslettet vil ikke boligen bli åpnet før neste dag.
Dersom en leietaker er forsinket på grunn av uforutsette problemer og eieren enten ikke kan nås eller ikke aksepterer den nye ankomsttiden, dekker ikke Danitalia ApS et eventuelt hotellopphold.
Vær oppmerksom på at små private veier eller stedsnavn ofte ikke blir angitt korrekt på GPS, og i noen tilfeller finnes det flere steder i Italia med samme navn. Vi anbefaler derfor å følge våre vei-anvisninger. Det er ikke Danitalias ansvar hvis du ikke finner frem eller er forsinket ved bruk av GPS, og det anses ikke som grunnlag for klage.
Ved ankomst skal leietaker vise eier eller eierens representant persondokumentasjon og kvittering. Når du ankommer anbefaler vi også å avtale utsjekking direkte med eieren.

5. Avreise-tid - Avreise er kl. 10.00. Det er obligatorisk å sjekke ut med eier eller eierens representant kl. 10.00, med mindre noe annet er avtalt. Vi anbefaler at du avtaler avreise-tid allerede ved innsjekking. En eventuell endring i avreisetiden skal avtales senest 48 timer før avreise.

6. Depositum – Et depositum skal betales direkte til eier ved ankomst. Depositumets størrelse varierer (beløpet er spesifisert i boligbeskrivelsen og på kvitteringen), men skal tilbakebetales ved avreise når eier eller eierens representant har sjekket at boligen er i god stand. Depositumet kan trekkes hvis boligen har mangler eller skader, eller hvis utgifter som ikke er inkludert i prisen skal dekkes (som angitt i tilbudet). Depositumet skal betales i kontanter i EURO. Eier kan nekte leietaker adgang til boligen hvis beløpet ikke betales. Danitalia ApS er ikke ansvarlig for dette depositumet.
Det er eierens ansvar å refundere depositumet. Dersom Danitalia ApS skal overføre beløpet etter gjestens avreise, blir det trukket et administrasjonsgebyr på EUR 25.

7. Antall gjester/annullering - Det skal ikke under noen omstendigheter bo flere personer i boligen enn det som er oppgitt på bookingbeviset, og ingen andre kan benytte seg av boligens fasiliteter, som f.eks. tennisbaner, basseng, osv. Dersom antall personer endres i forhold til det du selv har oppgitt i leieavtalen, skal dette kommuniseres skriftlig til Danitalia ApS før oppholdet starter.
Det er lovpålagt at navn og antall skal oppgis til politiet (kontroll av kriminalitet). Det er uheldig både for eier og gjest dersom det blir utført kontroll og personopplysningene ikke er korrekte.
Overholdes ikke punktene i denne paragrafen, har eier rett til å annullere avtalen og leietaker må forlate eiendommen i løpet av 24 timer. Leietaker har ikke rett på erstatning i et slikt tilfelle.

8. Orden, rengjøring og vedlikehold – Boligene skal overleveres i ryddig og rengjort stand. Vær vennlig å vis respekt for tingene under oppholdet. Eventuelle klager på boligen tas bare i betraktning dersom det meddeles innen 24 timer etter ankomst til Danitalia ApS.
Vær oppmerksom på at det i mange områder i Italia er lovfestet at avfall sorteres etter de gjeldende kommunenes regler. Eieren av boligen din risikerer bot dersom avfallet ikke er sortert, og det ikke blir hentet. Du bes derfor om å overholde avfallssorteringen ifølge instruksjonene i boligen. Hvis det ikke overholdes har eieren rett til å trekke EUR 100 fra depositumet.
Leietaker er pliktig til å overlate boligen i god stand. Avfall skal bæres bort og kjøkkenredskaper, tallerkener, osv., skal vaskes. Eier eller eierens representant har rett til å trekke EUR 100 fra depositumet (eller kreve betaling hvis det ikke er betalt depositum) for å dekke ekstra rengjøring hvis du ikke har oppfylt alle instrukser.

9. Vedlikehold utvendig - Eier eller eierens representant forbeholder seg retten til å få adgang til eiendommen for å utføre vedlikehold av bolig, hage og svømmebasseng.

10. Leietaker forplikter seg til - å overholde normal skikk og bruk som ikke sjenerer omgivelsene, spesielt i timene midt på dagen som er sett på som hviletimer mange steder. Leietaker skal avstå fra høylytt aktivitet, bråkete lek, spille musikk m.m. Voksne har ansvar for med-reisende barn.

11. Bestilling av feriebolig er bindende og kan ikke avbestilles. - Dersom spesielle omstendigheter fra leietakerens side gjør det nødvendig å oppheve eller forandre på kontrakten, gjelder følgende regler:
Avbestilling - Ved avbestilling av leieavtalen, også i tilfeller hvor den erstattes av en annen avtale, skal følgende avbestillingsgebyr betales til Danitalia:
inntil 60 dager før ankomstdato skal leietaker betale 30% av totalbeløpet,
fra 59-45 dager før skal 50% av totalbeløpet betales,
fra 44-0 dager før skal 100% av totalbeløpet betales.
Vi anbefaler på det sterkeste at gjesten kjøper avbestillingsforsikring.
Hvis leietaker uansett årsak ikke overtar leieboligen som beskrevet i kontrakten, eller hvis leietaker velger å forlate leieboligen før fastsatt dato, har leietaker ingen rett på godtgjørelse.

12. Endringer - Hvis dato og/eller bolig forandres, regnes det som en annullering og behandles som beskrevet ovenfor. Da vil en ny booking følge.
Vi anbefaler leietaker å kjøpe en avbestillingsforsikring hvis det er sannsynlig at det kan bli nødvendig med en endring.

13. Ansvar/klager – Det er leietakers eget ansvar å informere Danitalia ApS om spesielle behov som er viktig for valg av bolig, f.eks. gå-problem. Alle boligene kontrolleres personlig av Danitalias medarbeidere. Alle opplysninger/beskrivelser er gitt i god tro. Danitalia ApS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle endringer foretatt av eieren, som ikke har blitt meddelt.
Oppstår det alvorlige problemer skal leietaker straks ta kontakt med Danitalia. Leietaker skal gi Danitalia ApS tilstrekkelig tid til å løse problemet. Eventuelle klager aksepteres kun skriftlig straks etter at problemet har oppstått. Leietakere som uten oppfordring fra Danitalia bestemmer seg for å forlate boligen, har ikke rett på rabatt eller tilbakebetaling.
Hverken eier eller Danitalia ApS aksepterer klager etter at oppholdet er avsluttet, og leietaker har ikke rett på erstatning.
Dersom en bolig med gyldig leieavtale viser seg å ikke være tilgjengelig pga. «force majeure», vil Danitalia ApS gjøre sitt beste for å omplassere leietaker i en annen lignende bolig. Hvis dette ikke er mulig, tilbakebetales totalbeløpet uten ytterligere erstatning. Hvis leietaker aksepterer Danitalias tilbud om en erstatningsbolig frafaller retten til tilbakebetaling.
Danitalia ApS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle streiker, flommer, branner, epidemier, terroristangrep, naturkatastrofer, uventede tiltak fra lokale myndigheter, eller manglende service fra kommunen (avkobling av vann, strøm, gass).
Ved eventuelle mangler på eiendommen, f.eks. pumper eller filtre på svømmebasseng, eller luftkondisjonering, skal Danitalia ApS gjøre sitt beste i samarbeid med eier for å løse problemet, men kan ikke holdes ansvarlig.

Internett.
Vi gjør oppmerksom på at ikke alle boligene har tilgang til Internett. Danitalia ApS skriver i boligbeskrivelsene at det kan være tilgang til Internett, men uten å spesifisere hvilke type, og uten å ha kontrollert hastigheten. I noen områder er kvaliteten på Internett-forbindelsen dårlig (det være seg via radio, kabel, mobiltelefon).
Vi gjør oppmerksom på at Internett generelt er tregere enn i Skandinavia.
Hvis en leietaker har behov for spesielt god nettverks-forbindelse (store filer, flere enheter skal tilkobles, osv.), må Danitalia ApS bli informert om dette før boligen velges for å få bekreftelse på boligens Internett-type.
Danitalia ApS kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for at det er dårlig Internett-forbindelse i boligen.

14. Forsikring - I Danitalias kontrakt med boligeierne kreves det at de tegner en forsikring. Danitalia ApS står ikke ansvarlig for personer som pådrar seg skade under oppholdet (ulykke, sykdom, død, m.m.). Europeisk reisetygdkort gir deg rett til dekning av nødvendig medisinsk behandling i det landet du besøker, men vi anbefaler at du undersøker hvor mye dekning du har, og vurdere om du trenger ekstra forsikring.

15. Elektrisitet/Varme - Vi gjør oppmerksom på at Italia er et av de få landene i verden hvor regjeringen har introdusert et system som skal holde elektrisitetsforbruket nede. Det betyr at du må passe på å ikke bruke flere elektriske enheter samtidig, ellers går strømmen.
Vi ber deg om å hjelpe til med å holde strømforbruket nede ved å slukke unødvendig lys både utenfor og innendørs.
På grunn av en spesiell lovgivning i Italia, varierer dato for når radiatorer kan brukes for hver enkelt kommune.
Klager på vilkårene i denne paragrafen aksepteres ikke.

16. Ettersom flere av våre boliger ligger på landet, gjør vi oppmerksom på at insekter o.l. er normalt og ikke ensbetydende med manglende renhold eller hygiene. Dersom eieren har dyr, gir vi beskjed om dette, men Danitalia ApS kan ikke holdes ansvarlig for frittløpende dyr.
Vanligvis er det ikke tillatt å ta med dyr til boligene - kontakt eventuelt Danitalia ApS for skriftlig tillatelse. Klager på vilkårene i denne paragrafen aksepteres ikke.

17. Mange veier i Italia - spesielt på landet, lever ikke veiene opp til nordisk standard. I boligbeskrivelsene står det opplyst om evt. grusvei til en bolig. Disse veiene blir vedlikeholdt av eierne, men værforhold kan gjøre at de er ujevne. Klager på vilkårene i denne paragrafen aksepteres ikke.

18. Utstyret - som du finner i boligene (solsenger, parasoller, stoler, bord, bestikk, m.m.) skal settes tilbake til deres opprinnelige sted på slutten av dagen. Vær vennlig å lukke parasoller og husenes utvendige skodder når du forlater boligen, slik at de ikke risikerer å bli ødelagt av plutselige vindkast. Det er ikke tillatt å bruke sengetøy/tepper utendørs.
Vær forsiktig ved bruk av grill/barbecue og ikke sett den på et underlag som lett får merker fra f.eks. olje/fett (terrakotta får lett merker). Får flisene merker, har eieren rett til å kreve betaling for rengjøring. Det er ofte veldig tørt i sommermånedene og gnister kan forårsake brann. Periodevis forbyr kommunene bruk av grill på grunn av brannfare – dette kan ikke aksepteres som en grunn til å klage.
Vær oppmerksom på at mange boliger i Italia ikke er tilkoblet et avløpssystem, men har et biologisk nedbrytbart tanksystem. Derfor ber vi deg om å kun skylle ned toalettpapir. Det tettes lett, så unngå å skylle ned hår, vatt, m.m.
Leietaker er ansvarlig for lånte nøkler og eventuelt alarm og portåpner. Ved tap av disse kan eier eller eierens representant kreve erstatning til en ny lås eller kopiering av et nytt nøkkelsett.

19. Verdisaker – Vi anbefaler at du ikke legger igjen verdisaker i boligene, samtidig anbefaler vi å lukke skodder og låse dører. Mikrokriminalitet forekommer. Danitalia ApS eller eieren kan ikke på noen måte holdes ansvarlig for tyveri eller tap av gjenstander på eiendommen.

20. Svømmebasseng – Svømmebasseng er ikke åpne hele året. Pass på å kontroller dato i boligbeskrivelsen. I alle tilfeller har eieren rett til å bestemme en daglig åpningstid for svømmebassenget, for å ha tid til rengjøring og vedlikehold.
Det er ikke tillatt å bruke glass eller å spise i området rundt svømmebassenget. Alle lekesaker i bassenget skal legges på plass etter bruk, ellers fungerer ikke bassengfiltrene optimalt.
Svømmebassenget er ikke overvåket og er vanligvis ikke inngjerdet, så barn må holdes under konstant oppsyn. Bruk av svømmebasseng skjer på leietakers egen risiko.
I samsvar med bookingbetingelsene, fratas Danitalia ApS, deres agenter og boligens eier et hvert ansvar i forbindelse med ulykker ved bruk av svømmebasseng.

21. Turistskatt - Noen kommuner i Italia har innført en mindre turistskatt, som besøkende må betale hvis de overnatter. Beløpet varierer for hver kommune og er avhengig av hvilken type overnatting man benytter seg av og oppholdets lengde, men skal i alle tilfeller betales av leietaker direkte på stedet. Det er eierens/resepsjonens ansvar å overføre beløpet til kommunen.

22. Tvister – Tvister som oppstår vedrørende booking og bolig skal avgjøres etter dansk rett ved byretten i Aarhus (DK).