Covid-19 afbestillingspolitik.

Book trygt din feriebolig hos Danitalia.

Hvis Regeringen/ Udenrigsministeriet i det land den ansvarlige for bookingen har bopæl, på bookingtidspunktet ikke fraråder rejser til den region, hvor ferieboligen ligger, så træder kundens egen afbestillingsforsikring i kraft ved en evt. annullering grundet nyindførte officielle rejserestriktioner.
Tegn derfor venligst en afbestillingsforsikring, og kontrollere med forsikringsselskabet, at den dækker, hvis der genindføres rejserestriktioner inden ankomsttidspunktet.

Hvis du booker på et tidspunkt, hvor Regeringen/ Udenrigsministeriet fraråder rejser til regionen, og officielle rejserestriktioner 72 timer før ankomstdatoen umuliggør at nå ferieboligen, så kan du vælge:


- at annullerer bookingen skriftlig til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og få hele det indbetalte beløb refunderet til det kontonummer, du anfører i denne mail.
- at flytte feriedatoen til senere.
- at få udstedt en voucher.
- at bibeholde din booking og gennemføre din ferie.

Hvis ovenforstående ikke gør sig gældende, så gælder vores almindelige afbestillingsregler (se punkt. 11 længere nede).

Eventuelle flyannulleringer, nedlukning af enkelte aktiviteter i feriebyen, personlig sygdom, krav om negativ coronatest, krav om fuldendt coronavaccine, gælder ikke som annulleringsårsag.

 


1. Lejemål - Danitalia ApS fungerer som mellemmand mellem bolig ejer og lejer således at ferieboligen udlejes fra ejeren til lejer igennem Danitalia ApS,  under de betingelser,  Danitalia ApS har aftalt med boligejeren.  Lejer vil udelukkende benytte boligen til ferie ophold og udelukkende i turist øjemed. Det er ikke tilladt at omdanne disse boliger til kontor, produktions virksomheder eller andet.  

2. Lejeperiode - I højsæsonen er minimumudlejningsperioden på 1 uge fra lørdag til lørdag  (med mindre andet aftales skriftligt). I lavsæsonen kan andre overtagelsesperioder aftales.

3. Betaling – Inden for 72 timer efter Danitalia's bekræftelse af lejemålet skal der indbetales et forskudsbeløb, som er nærmere specificeret på bekræftelsen. Husk at mærke med navn og bookingnummer.
Med mindre andet er aftalt skriftligt, skal restbeløbet indbetales senest 40 dage inden opholdets start, som beskrevet i bekræftelsen. Ved betaling af sidste rate vil I få tilsendt  voucher med vejbeskrivelse, generelle informationer om andre forhold. Bestilles huset mindre end 40 dage før ankomstdato, bedes hele beløbet betalt straks, med mindre andet er aftalt.
Eventuel forespørgsel om regning udskrevet til andre end den person der står som ansvarlig for bookingen, skal forekomme inden 3 dage efter bestillingen. 
Det er lejers ansvar at holde Danitalia Aps orienteret  vedr. evt.  ændring i kontakt data som mail, telefon numre mm.

4. Ankomsttidspunkt - Ankomst inden for de tidspunkter, der angives på kørselsvejledningen (oftes mellem 15.00 og 17.00). Enhver afvigelse fra disse tidspunkter bedes venligst kommunikeret på forhånd pr. mail. Evt. forsinkelser under rejsen skal kommunikeres til det telefon nummer, der står opgivet sammen med kørselsvejledningen. Kommunikerer I ikke en forsinkelse, kan I risikere, at boligen ikke åbnes før dagen efter. Ved senere ankomst kan pristillæg forekomme.
Vi gør opmærksom på, at det seneste ankomsttidspunkt til boligerne er fastsat til kl. 23.00 og det er kun muligt hvis bolig ejeren accepterer.  Efter dette klokke slet vil boligen først blive åbnet dagen efter.
Skulle en lejer pga uforudsete problemer måtte udskyde ankomsttidspunktet og bolig ejeren enten ikke er tilgængelig for meddelelse eller ikke accepterer det nye tidspunkt, dækkes et eventuelt hotel ophold ikke af Danitalia Aps.
Pas venligst på ved brug af GPS idet mange mindre privat veje eller lokaliteter, vil ofte ikke blive fundet korrekt eller der kan eksistere flere steder i Italien med samme navn. Vi anbefaler jer derfor at følge vores kørselsvejledning. Det er ikke Danitalias ansvar, hvis I fare vild/bliver forsinkede ved brug af GPS og dette kan ikke tages som grund til klage.  
Ved ankomsten skal lejer vise ejer eller dennes repræsentant et personligt dokument og den fremsendte voucher. Ved ankomsten bedes I aftale nærmere vedr. check out direkte med ejeren.

5. Afrejse tidspunkt - Afrejsen bedes ske kl. 10.00 . Det er obligatorisk at checke ud med ejer eller dennes repræsentant som kommer kl. 10.00, med mindre andet er aftalt. Vi anbefaler jer under alle omstændigheder at aftale afrejsetidspunkt allerede ved check in. En eventuel ændring i afrejsetidspunkt skal aftales senest 48 timer inden afrejse.

6. Depositum - Depositum bedes betalt direkte til ejer ved ankomsten. Depositum beløbet varierer (størrelsen er specificeret i bolig beskrivelsen og siden i voucheren), men tilbagebetales ved afrejse, når ejer eller dennes repræsentant har fundet huset i god stand. Depositummet kan inddrages, hvis der forefindes mangler/skader på boligen, eller til dækning af udgifter, der ikke er inkluderet i prisen (angivet i tilbud). Depositum bedes afleveret i kontant i EURO. Ejer kan nægte lejer adgang til boligen, hvis beløbet ikke betales. Danitalia ApS er ikke ansvarlig for denne depositum.
Det er lejers ansvar at aftale tilbagebetaling af depositum. Hvis Danitalia ApS skal overføre beløbet efter gæstens afrejse, vil der blive trukket et administrationsgebyr på EU 25.

7. Antal personer/overgivelse - Der må under ingen omstændigheder bo flere personer i boligen end opgivet på Booking Formen, og ingen andre må benytte boligens faciliteter så som tennisbaner,  swimmingpool mm. Enhver ændring af person antal i forhold til, hvad I selv angiver på denne kontrakt, skal kommunikeres skriftligt til Danitalia ApS inden opholdets begyndelse. Personnavne og antallet skal ifølge loven (kontrol af kriminalitet) opgives til politiet. Ved en kontrol kommer både udlejer og gæst i klemme, hvis der er uoverensstemmelser.
Hvis forholdene i denne paragraf ikke overholdes har ejer ret til at ophæve aftalen og lejer skal forlade ejendommen indenfor 24 timer. Lejer har ingen ret til godtgørelse i dette tilfælde.  

8. Orden, rengøring og vedligeholdelse - Boligerne overgives vedligeholdte og rengjorte. Vis venligst respekt for tingene under opholdet. Eventuelle klager over boligernes stand kan kun tages i betragtning, hvis disse kommunikeres til Danitalia ApS indenfor 24 timer efter ankomst.
Bemærk venligst, at der i mange områder i Italien er et lovkrav om deling affaldet ifølge den pågældende kommunes regler. Ejeren af jeres bolig risikerer en bøde for forkert sorteret affald og at affaldet ikke afhentes. I bedes derfor overholde delingen af affaldet ifg. instruktionerne i boligen. I modsatfald har ejer ret til at fratrække EU 100 af depositum.
Lejer forpligtes til at efterlade boligerne i god stand. Affald skal bæres bort og køkkenredskaber/tallerkener etc bedes efterladt rene. Ejer eller dennes repræsentant har ret til at fratrække et beløb på EU 100 af depositum (eller kræve betaling hvis depositum ikke er efterladt) til dækning af ekstraordinær rengøring, hvis ovenfornævnte faktorer ikke er opfyldte.

9. Vedligeholdelse af det ydre - Ejer eller dennes repræsentant forbeholder sig ret til adgang til boligen for vedligeholdelse af hus, have og swimmingpool.

10. Lejer forpligter sig til at overholde en normal anerkendt opførelse, der ikke er til gene for sine omgivelser, specielt i timerne midt på dagen, som nogle steder anses for hviletimer og støj, højlydt leg, musik mm bedes undgået. Voksne er ansvarlige for medrejsende børn.

11. En bestilling af en feriebolig er bindende og kan ikke afbestilles. Såfremt særlige forhold alligevel gør det nødvendigt fra lejers side af ophæve lejemålet/ændre kontrakten, gælder følgende regler:
Afbestilling - Ved afbestilling af lejemålet også selvom denne erstattes af et andet, skal følgende afbestillingsgebyr betales til Danitalia:

indtil 60 dage før ankomstdato skal lejer betale 30 % af det totale beløb,

fra 59-45 dage før skal 50 % af det totale beløb betales,

fra 44-0 dage før skal 100% af det totale beløb betales.

Vi anbefaler på det kraftigste at gæsten tegnes en afbestillingsforsikring.
Hvis lejer af hvilken som helst årsag, ikke overtager den lejede bolig som indikeret i kontrakten eller hvis lejer vælger at forlade den lejede bolig inden den fastsatte dato, har lejer ingen ret til godtgørelse.

12. Ændring af booking  - Hvis periode og/ eller bolig ændres, betragtes situationen som en annullering og behandles som beskrevet foroven. En ny booking vil følge.
Vi anbefaler lejer at tegne en afbestillingsforsikring, hvis I mener en ændring kan blive nødvendig. 

13. Ansvar/klager – Det er lejeres eget ansvar at informere Danitalia ApS vedr. eventuelle aspekter, der kan være vigtige for valg af boligen, f.eks gang besvær. Alle boliger er personligt kontrolleret af Danitalias medarbejdere. De fremsendte oplysninger/ beskrivelser er givet i god tro. Danitalia ApS kan ikke drages til ansvar for eventuelle ændringer foretaget af ejer og ikke meddelt.
Skulle der opstå alvorlige problemer, bedes lejer straks tage kontakt til Danitalia. Lejer skal give Danitalia ApS den fornødne tid til at forsøge at løse problemet. Eventuelle klager accepteres kun skriftligt strakt efter problemets opstående.  Lejere, der efter egen beslutning og uden opfordring fra Danitalia, forlader boligen, har ingen ret til rabat eller tilbagebetaling.
Hverken ejer eller Danitalia ApS accepterer klager, der fremsættes efter opholdets afslutning, og lejer har ikke ret til godtgørelse.
Skulle den bookede og bekræftede bolig pga. force majeure ikke være tilgængelig, vil Danitalia ApS gøre sit bedste for at omplacere lejer i en anden, lignende bolig. Er dette ikke muligt, tilbagebetales det fulde beløb uden yderlige erstatning. Accepterer lejer Danitalias tilbud om en erstatningsbolig bortfalder retten til tilbagebetaling.
Danitalia ApS kan ikke stilles til ansvar for eventuelle strejker, oversvømmelser, brande, epidemier, terroristangreb, naturkatastrofer, uventede tiltag fra lokale myndigheder, manglende service fra kommunen (afskæring af vand, el, gas).
Ved eventuel manglende funktion af pumper eller filtre på swimmingpools eller aircondition i boligerne, vil Danitalia ApS gøre sit bedste i samarbejde med ejeren,  for at løse problemet men kan ikke drages til ansvar.

Internet.
Vi gør opmærksomme på at ikke alle boligerne har internet adgang. Danitalia ApS skriver i beskrivelserne af boligerne om der er internet adgang uden dog at specificerer hvilken form og uden at have kontrolleret hastigheden. I nogle områder vil internetforbindelsen (ligegyldigt om via radio, kabel, mobil telefon) være af dårlig kvalitet.
Vi gør opmærksom på at internet generelt fungerer langsommere end i Skandinavien.
Hvis en lejer har specielle behov for net forbindelse (store filer, flere enheder skal kobles op ecc.) bedes denne informerer Danitalia Aps inden valg af bolig for bekræftelse af at den valgte boligs internet type.
Danitalia ApS kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for dårlig funktion af internet forbindelser i boligerne.

14. Forsikring - I Danitalias kontrakt med boligejerne kræves det, at disse tegner en forsikring. Danitalia ApS påtager sig intet ansvar overfor personer, der pådrager sig skade (ulykke, sygdom, død mm) under opholdet.  Den offentlige Rejsesygeforsikring yder en udmærket beskyttelse af rejsende i udlandet, men vi anbefaler jer at undersøge dækningen i jeres tilfælde, for at vurdere nødvendigheden af en ekstra forsikring.

15. Elektricitet/Varme - Vi gør opmærksom på, at Italien er et af de få lande i verden, hvor regeringen har introduceret et system, der skal holde elektricitetsforbruget nede. Dette betyder, at I skal passe på ikke at tænde flere el-forbrugende elementer samtidig, for ellers slår strømmen fra.
Vi beder jer hjælpe med at holde el forbruget nede ved at slukke lyset unødvendigt lys både udenfor og inde døre.
På grund af en særlig lovgivning i Italien vedr. opvarmning, varierer det fra kommune til kommune, fra hvilken dato radiator i husene kan tændes.
Ingen af de i denne paragraf omtalte forhold kan accepteres som årsag til klager.

16. Eftersom en stor del af vores boliger ligger på landet, gør vi opmærksom på, at en vis tilstedeværelse af insekter og lign. er almindeligt og ikke et udtryk for manglende rengøring/ hygiejne. Skulle ejeren have dyr, gør vi opmærksom herpå, mens Danitalia ApS ikke kan drages til ansvar for frit  løbende dyr.
Almindeligvis er det ikke tilladt at medbringe dyr til boligerne - kontakt eventuelt Danitalia ApS for skriftlig tilladelse. Ingen af de i denne paragraf omtalte forhold kan accepteres som årsag til klager.

17. Mange veje i Italien, specielt på landet, lever ikke op til nordiske standarter. Vi gør i vores beskrivelse opmærksom på, hvis der er grusvej til en bolig – disse bliver holdt i stand af ejerne, men vejrforhold kan gøre dem ujævne.Ingen af de i denne paragraf omtalte forhold kan accepteres som årsag til klager.

18. Det udstyr I finder ved boligerne (liggestole, parasoller, stole, borde, bestik mm) bedes sat tilbage til deres oprindelige position ved dagens afslutning. Husk venligst at lukke parasoller og husenes udvendige skodder til, når I forlader boligen, da pludselige vindstød kan ødelægge disse. Det er ikke tilladt at benytte sengetøjet/tæpper uden døres.
Vær venligst meget påpasselige, hvis I benytter grill/barbeque og sæt den ikke på underlag, som let bliver plettet af f.eks olie/fedt (terracotta sten plettes let). Plettes fliserne, har ejeren ret  til at kræve betaling for rensning af samme. Det bliver ofte meget tørt i sommerperioderne og gnister kan antænde brande. Derfor forbyder kommunerne periodevis brug af grill på grund af brandfare – dette kan ikke tages som grund til klage.
Vær venligst opmærksomme på, at mange boliger i Italien ikke er tilsluttede et kloak system men et biologisk nedbrydende tank system. I bedes derfor venligst udelukkende skylle toiletpapir ud. Undgå hår, vat mm i afløbene, der ellers let stoppes.
Lejer er ansvarlig for de udleverede nøgler og eventuel alarm, port åbner. Ved tab af disse kan ejer eller dennes repræsentant bede om erstatning til evt. ny lås eller fremskaffelse af nyt nøgle sæt.

19. Værdigenstande – Vi anbefaler jer ikke at efterlade værdigenstande i boligerne, ligesom vi anbefaler at lukke skodder og låse dørene. Mikro kriminalitet forekomme. Danitalia ApS eller ejeren kan ikke på nogen måde drages til ansvar for tyveri eller tab af genstande, ladt uden opsyn i boligen eller på dennes arealer.

20. Swimmingpools – swimmingpools er ikke åbne hele året. Kontroller venligst datoerne i boligbeskrivelsen. Under alle omstændigheder har ejeren ret til at bestemme en daglig åbningstid for swimmingpoolen, for dermed at have tid til rengøring af denne og for en korrekt funktion af pumperne.
Det er ikke tilladt at spise omkring swimmingpoolen og glas må ikke benyttes ved poolen. Eventuelle lege redskaber i poolen bedes lagt på plads efter brug; ellers fungerer pool filterne ikke optimalt.
Swimmingpools er ikke overvågede og almindeligvis ikke indhegnede, så børn skal holdes under konstant opsyn. Brug af swimmingpools er udelukkende for lejers egen risiko.
Ved accept af booking betingelserne, fratager I Danitalia Aps, dennes agenter, boligens ejere for et hvilket som helst ansvar, i forbindelse med ulykker ved brug af swimmingpoolen.

21. Turist skat - nogle kommuner i Italien har besluttet at indføre en mindre turist skat, som besøgende skal betale hvis de overnatter. Beløbet varierer fra kommune til kommune og alt efter hvilken form for overnatning, man benytter sig af og opholdets længde, men skal i alle tilfælde betales af lejer, direkte på stedet. Det er ejerens/receptionens ansvar, at betale beløbet videre til kommunen. 

22. Tvister - Tvister, der udspringer vedrørende booking og bolig, skal afgøres efter dansk ret og anlægges ved byretten Aarhus (DK).